افشین خوشبخت

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین خوشبخت

محل سکونت: تهران - تهران