نعیم روشنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعیم روشنی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل