سلیمان عزیزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلیمان عزیزی

محل سکونت: آذربایجان غربی - بوکانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول HSE سازه کشت بوکان 1392/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی
– کارشناسی – معدل: 14.80
علوم پزشکی 1390 - 1393