علیرضا اقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا اقدم

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحقیق وتوسعه چرخشگر 1389/9 - 1391/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
MBA استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.32
تهران 1391 - 1393
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 16.36
تبریز 1386 - 1390