مجتبی ایمانی پارسا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی ایمانی پارسا

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مرد