فرشاد چهارلنگ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشاد چهارلنگ

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول سیستم پرسنلی شركت خميرمايه و الكل رازي 1377/9 - 1393/9