محمدرضا جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا جعفری

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش شرکت رایان گستر بی سان 1391/1 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت جهانگردی
– کارشناسی – معدل: 16.29
پیام نور 1387 - 1391