احسان خواجه علی چالشتری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان خواجه علی چالشتری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس فنی اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی 1392/4 - 1392/6
مهندس فنی اجرایی شرکت آرشین کوه 1391/9 - 1392/6
مهندس فنی اجرایی شرکت آرشین کوه 1392/10 - 1393/2
مهندس دفتر فنی شرکت شبنم شهر 1393/4 -
مهندس فنی اجرایی شرکت عمرانی راه نور 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.71
آزاد واحد شهرکرد 1388 - 1392