مسعود قلعه قوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود قلعه قوند

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول برنامه ریزی کاله 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.00
قزوین 1385 - 1389