عبدالله عظمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله عظمتی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین فنی صادق بتون سپاهان 1388/8 - 1392/4
تکمسین فنی وبرق فولاد افرنگ سپاهان 1392/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
علمی کاربردی 1382 - 1385
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.00
خمینی شهر 1385 - 1388