مصطفی طالب زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی طالب زاده

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.11
خاوران 1387 - 1391