مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه