سعید شرکائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید شرکائی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شبکه های کامپیوتری شبکه
– کاردانی – معدل: 0.00
تهران 3 1392 - 1392