مرتضی حسین پور سارسری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی حسین پور سارسری

محل سکونت: گیلان - رودسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر فنی اموزشگاه فنی لوشان 1377/5 - 1381/10
کارشناس دفتر فنی شرکت ارمه نو 1383/2 - 1384/2
کارشناس اداره راه تالش 1384/2 - 1384/9
کارشناس کنترل شرکت نگر اندیش 1384/9 - 1385/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.86
گیلان 1372 - 1376