مجید بختیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید بختیاری

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مجری پروژه شرکت دانش بنیان 1390/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.46
اصفهان 1389 - 1391