حمیدرضا قربانی مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا قربانی مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرافزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
اراک 1389 - 1394