شیوا واهب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیوا واهب

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک
– کارشناسی – معدل: 18.00
فلاورجان 1390 - 1393