مریم اقایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم اقایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور سامانه صدای مشاور 1391/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.77
ساری 1387 - 1389