مرجان چشمه جهان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان چشمه جهان

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری شرکت نوید جوجه گیلان 1384/12 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 14.27
دانشگاه زنجان 1373 - 1377