رضا مهرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مهرانی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ماکو

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی دانشگاه تهران/دانشکده شیمی 1393/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.53
دانشگاه تبریز 1386 - 1390
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.75
دانشگاه تهران 1390 - 1392