سیدفرشاد حسینی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدفرشاد حسینی نژاد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT شبکه های کامپیوتری
– کارشناسی – معدل: 16.15
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 1390 - 1394