خلیل نجاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خلیل نجاتی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین آزمایشگاه کنترل کیفیت HENGYE Middle East 1393/7 -
مهندس اسیدکاری چاه پیمایی مهران 1392/3 - 1393/7
مربی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات فارس 1391/6 - 1391/10
مهندس پروژه مرکز تحقیقات زیست محیطی صنایع نفت و پتروشیمی دانشگاه شیراز 1387/6 - 1390/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 18.03
مرودشت 1382 - 1386
مهندسی شیمی مهندسی گاز
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.14
شیراز 1387 - 1390