قادر سیرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قادر سیرانی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرند

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار آبانگان صنعت 1392/4 -