لیلا گودرزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا گودرزی

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی هندسه
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.78
شهیدبهشتی 1391 - 1393