عهدیه محمدزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عهدیه محمدزاده

محل سکونت: مازندران - نوشهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 0.00
راه دانش 1392 - 1394