احسان ازادمنش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان ازادمنش

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس HSE شرکت ژئوفیزیک دانا 1392/1 -
سوپروایزر ارشد HSE شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس 1390/2 - 1392/1
سوپروایزر ایمنی شرکت پالایش نفت تهران 1389/4 - 1390/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.93
موسسه آموزش عالی کار 1384 - 1389