مجتبی محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی محمدی

محل سکونت: اصفهان - فلاورجانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت حسابداری دنا 1314/12 - 1389/4
انبار دار تهران جنوب 1390/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرکانی
– کارشناسی – معدل: 14.01
ازار ایذه 1384 - 1389