عباس ;چویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس ;چویی

محل سکونت: تهران - ورامین
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق سیستم های قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.87
علم و صنعت ایران 1391 - 1393