اکبر حسنوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکبر حسنوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داده پرداز سلسله 1391/6 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.05
ازاد بروجرد 1387 - 1390