بهزاد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد محمدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سوپروایزر لیفتینگ شرکت dot 1392/2 - 1392/10
بازرس لیفتینگ شرکت IGS 1392/10 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.61
آزاد ساوه 1386 - 1389