سمانه عرب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه عرب

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.00
سپهر 1391 - 1393