محمدرضا غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا غلامی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار AutoCad
نرم افزار Solidworks
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Etabs
نرم افزار SAP2000
نرم افزار SAFE
نرم افزار PVELITE
نرم افزار CAESARII

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس طراحی، ساخت و نصب شرکت مهندسی فرآذرآب 1387/10 -
تکنسین طراحی و کنترل کیفیت شرکت ماشین سازی رهاوردکاویان 1384/11 - 1385/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.58
کار 1385 - 1387
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.00
واحد کرج 1392 - 1395