حسن دمرچلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن دمرچلی

محل سکونت: مازندران - نوشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند ناجا 1380/5 - 1390/12
کارمند شرکت واردات وصادرات 1390/12 - 1392/12