محمدعلی حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدعلی حسینی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس حسابداری اداره کل تعزیرات حکومتی استان سیستان وبلوچستان 1391/7 - 1393/5