امین شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین شیخی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مهندسین مشاور 1389/12 - 1391/6
کارشناس دفترفنی پیمانکاربتن سازان 1391/8 - 1392/7
کارشناس عملیات خاکی پیمانکار جنرال مکانیک 1392/9 - 1393/4
سرپرست کارگاه پتروشیمی 1394/5 - 1395/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.21
بهبهان 1388 - 1390
عمران ساختمان بتنی
– کاردانی – معدل: 13.02
بهبهان 1384 - 1386