نسرین عرب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسرین عرب

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.70
ازاد 1389 - 1391