امید حاج فتحعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید حاج فتحعلی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد