مهدی سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس شبكه برق تهران 1388/5 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.78
اراك 1385 - 1387