مهدی اخلاقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی اخلاقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر اجرا بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح 1391/4 - 1393/5
مهندس ناظر اجرا مشاور ظریف سازان اندیشه 1390/10 - 1391/3
سرپرست اجرا آرادژالبرز 1389/12 - 1390/10
سرپرست اجرا شلکا 1389/4 - 1389/12
نقشه کش دفتر فنی معین 1385/11 - 1386/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.51
لارستان 1386 - 1389
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 12.27
کرمانشاه 1383 - 1385
ساختمان
– دیپلم – معدل: 12.27
1379 - 1382