حامد شیبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد شیبانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس جوش شرکت بازرسی 1388/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد 1385 - 1389