محمد حسن نریمانی زمان آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسن نریمانی زمان آبادی

محل سکونت: اصفهان - دولت آباد

جنسیت: مرد