شهرام خدیوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام خدیوی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت فن مهندس تکناب 1391/3 - 1393/8
سرپرست کارگاه پیمانکاراصلی اصلی شرکت زیست جزایر - مجموعه تجاری تفریحی خلیج فارس - شیراز 1385/3 - 1391/3
سرپرست کارگاه بخش خصوصی - شیراز - پروژه تجاری و هتل شهرراز 1378/3 - 1385/3
مهندس اجرایی و سرپرست کارگاه بخش خصوصی - تهران - پروژه کوهپا 1372/1 - 1375/4
مهندس سازه مهندسین مشاور + پیمانکار ( انگلستان ) 1366/5 - 1371/12
سرپرست دفتر فنی شرکت ساختمانی آ .ث . پ 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران - عمران
– کارشناسی – معدل: 15.00
پلی تکنیک شمال شرق لندن 1363 - 1366