علیرضا عباسی راحلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا عباسی راحلی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مهندسین مشاور دریا بندر 1391/10 - 1393/10
ناظر مهندسین مشاور اینکوتکنیک 1390/8 - 1391/10
ناظر مهندسین مشاور نیروی اذربایجان 1385/2 - 1390/8
سرپرست کارگاه انبوه ساز اندیشه کاران 1382/11 - 1385/2
ناظر گردان مهندسی 1381/1 - 1382/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.91
دولتی تبریز 1375 - 1380