مجتبی قاسم نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی قاسم نژاد

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مرد