مهرداد ترکان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد ترکان

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد