اصغر محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
Network & System Support Engineer سامیکس 1393/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی ادبیات انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 13.50
آزاد اسلامی 1385 - 1390