مصطفی علی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی علی پور

محل سکونت: بوشهر - بوشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور بهره برداری پتروشیمی مهر 1393/8 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 16.03
ازاد 1388 - 1391