مهدی عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عسگری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی شرکت فرادست انرژی فلات-پالایشگاه میعانات گازی نفت ستاره 1389/12 - 1394/6
کارشناس برنامه ریزی مهندسی مشاور 1389/4 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت اجرایی استراتژیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
بندر عباس 1393 - 1394
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.58
شبانه امام حسین 1382 - 1386