امیر ابیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر ابیار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اجرا جهاد نصر یزد 1387/11 - 1388/12
نماینده اجرا پیمانکار پروژه محمد رسول‌الله 1390/10 - 1391/4
پژوهشگر دانشگاه یزد 1391/5 - 1392/4
پژوهشگر دانشگاه تهران 1392/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
صنعتی اصفهان 1381 - 1387
عمران مهندسی محیط‌زیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
دانشگاه تهران 1392 - 1394