کورش یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کورش یوسفی

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مالی گروه مپنا 1383/10 - 1393/12
سرپرست حسابداری شرکت مهندسی رسانیر 1382/12 - 1383/10
سرپرست حسابداری شرکت مجتمع صنعتی کرمان 1382/5 - 1382/12
حسابدارصنعتی شرکت تولیدی صنعتی زمزم کرمان 1379/9 - 1381/8
مسئول حسابداری شرکت تولیدی قارچ بابا طاهر همدان 1376/12 - 1379/9
حسابدار-تنظیم اسناد مالی سازمان صنایع دستی کرمان 1374/1 - 1376/12
حسابدار-ثبت دفاتر مالی شرکت ساختمانی گسترش (مانا) 1372/2 - 1373/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 12.63
دانشگاه آزاد کرمان 1373 - 1376